Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE  można zdefiniować jako zespół norm prawnych regulujących zarówno osobiste, jak i majątkowe stosunki między małżonkami i krewnymi oraz stosunki wynikające z przysposobienia, opieki i kurateli. Z powyższej definicji wynika zatem, iż główną...
Prawo karne

Prawo karne

PRAWO KARNE Kancelaria zapewnia profesjonalną obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych oraz na wszystkich etapach: w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz inne organy...