Z uwagi na szczególną formę prawną spółdzielni prowadzenie jej spraw wymaga szerokiej wiedzy i kompetencji. Wieloletnie doświadczenie Prawników naszej Kancelarii w obsłudze spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych powoduje, że bez problemu rozwiązujemy najtrudniejsze problemy związane z prawem spółdzielczym. Opracowujemy niezbędne dokumenty wewnętrzne spółdzielni, np. uchwały, statuty, regulaminy. Kancelaria Adwokacka Kazus  z siedzibą w Radomiu oferuję kompleksowe doradztwo i pomoc prawną w zakresie prawa spółdzielczego. Doradzamy Klientom jak prawidłowo prowadzić działalność spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych. Reprezentujemy również członków spółdzielni w sporach ze spółdzielniami.
Zajmujemy się:
prowadzeniem bieżącej obsługi prawnej spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych, z uwzględnieniem specyfiki tych podmiotów oraz ich aktualnych problemów, w szczególności związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, windykacją należności, termomodernizacją
prowadzeniem sporów sądowych w imieniu spółdzielni i jej członków, w tym związanych z wykluczeniem lub wykreśleniem ze spółdzielni
audytami prawnymi stanu prawnego spółdzielczego prawa do lokalu
przygotowywaniem i weryfikacją dokumentacji wewnątrz spółdzielczej w tym regulaminów, uchwał, zarządzeń organów spółdzielni
doradztwem i pomocą prawną przy organizacji walnych zgromadzeń spółdzielni
sporządzaniem opinii i informacji prawnych

Zachęcamy do współpracy z naszą Kancelarią.