Kancelaria

Obsługa firm

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne oraz obsługę prawną w bieżącej działalności gospodarczej. Obsługujemy zarówno spółki prawa handlowego, jak i firmy działające na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W ramach obsługi prawnej firm mieszczą się: porady prawne, konsultacje i wyjaśnienia w zakresie stosowania prawa w bieżącej działalności opinie i ekspertyzy prawne z zakresu działalności przedsiębiorstwa sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Klienta z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, pism oraz innych dokumentów.