Kancelaria

Obsługa firm

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne oraz obsługę prawną w bieżącej działalności gospodarczej. Obsługujemy zarówno spółki prawa handlowego, jak i firmy działające na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W ramach obsługi prawnej firm mieszczą się: porady prawne, konsultacje i wyjaśnienia w zakresie stosowania prawa w bieżącej działalności opinie i ekspertyzy prawne z zakresu działalności przedsiębiorstwa sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Klienta z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, pism oraz innych dokumentów.

Adwokaci są ważnym gronem profesjonalistów wsparcia dla firm i instytucji. Poprzez wyspecjalizowane i w pełni profesjonalne porady prawne, adwokaci są w stanie zapewnić właściwe narzędzia prawne i zabezpieczyć interesy firm.

Adwokaci służą jako doradcy i występują w imieniu ich klientów. Radzą oni firmom i instytucjom w ich złożonych transakcjach i innych podobnych sprawach. Ponieważ są ekspertami w każdej dziedzinie prawa, mogą również w przyjazny i niezawodny sposób wspierać ich pozycję w sądzie lub w starciu ze swoimi konkurentami. Co więcej, wprowadzają usługi, które są niezbędne dla firm, wspierając je w ustalaniu ich struktur, tworzeniu polityk i procedur oraz w procesie aktywacji.

Adwokaci może również być w stanie podpowiedzieć firmom, jak uniknąć niemiłych sytuacji. Na przykład, poprzez dobrą radę dotyczącą zakładania spółek i wdrażania innych narzędzi prawnych dla firm lub instytucji, mogą one uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zminimalizować ryzyko działania bezprawnie.

Adwokaci mogą również być pomocni dla sektora publicznego, współpracując z rządem przy wdrażaniu i bezpiecznego wdrożenia różnych zachowań, odpowiedzialnych za wypełnianie jego obowiązków. Przykładem może być pomoc adwokatów w wprowadzaniu konsultacji na temat praw pracowniczych, uczciwego handlu lub narzucanych ochron.

Adwokacka obsługa firm i instytucji jest więc ważnym elementem utrzymania ich dobrej kondycji prawnej. Radząc w kwestii prawa i procesów sądowych, wspierają je i zapewniają, że są w stanie działać i co najważniejsze, być wolnymi od zagrożeń.