Kancelaria Adwokacka

Klienci indywidualni

 

Oferowana przez nas kompleksowa obsługa prawna świadczona jest w formach porad prawnych, stałego doradztwa personalnego, reprezentacji klientów przez sądami i organami ścigania i jednostkami administracji rządowej oraz samorządowej jak również przed różnego rodzaju innymi instytucjami.

01. Sprawy spadkowe

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu,, dochodzenie zachowku.

 

02. Sprawy rodzinne

Rozwody i separacje; podział majątku wspólnego, zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej; alimenty; przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej.

03. Windykacja

W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego kancelaria: wysyła wezwania do zapłaty, reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności.