Adwokat Radom, Adwokat zwoleń, kancelaria adwokacka w radomiu zwoleniu, rozwody, prawo karne, prawo cywilne, reprezentacja przed sadami, prawo dla biznesu

Kazus – przypadek będący przedmiotem rozstrzygnięcia, np. sądu, postępowania administracyjnego. Zagadnienie, problem prawny, którego rozwiązaniem zajmuje się powołany do tego organ, np. kazusem będzie całokształt okoliczności wraz z rozstrzygnięciem sprawy o zabójstwo, która toczyła się przed sądem i w której zapadł wyrok.