Rodo a vat

Rodo a vat

Do wynagrodzenia, które administrator danych osobowych pobierze od ich właściciela, musi być doliczony podatek od towarów i usług – potwierdził dyrektor KIS. Pytanie zadała firma świadcząca różnego rodzaju usługi, m.in. telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, finansowe,...
RODO. Ochrona danych osobowych.

RODO. Ochrona danych osobowych.

Czym jest i kiedy zacznie obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE (RODO)? „RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w...
Kazus

Kazus

Kazus – przypadek będący przedmiotem rozstrzygnięcia, np. sądu, postępowania administracyjnego. Zagadnienie, problem prawny, którego rozwiązaniem zajmuje się powołany do tego organ, np. kazusem będzie całokształt okoliczności wraz z rozstrzygnięciem sprawy o...
Kanalizacja czy szambo

Kanalizacja czy szambo

W świetle przepisów prawa podłączenie do kanalizacji jest jednym z obowiązków właściciela nieruchomości. Do zadań gminy należy natomiast obowiązek prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Z ustawy prawo budowlane jednoznacznie...
Vat za paliwo dla firmy

Vat za paliwo dla firmy

Jednym ze sposobów na odliczenie całego VAT zawartego w cenie osobowego auta jest zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu pieniędzy czyli tzw. bankowozu. Do końca 2012 roku obowiązuje ograniczenie w odliczaniu VAT od samochodów osobowych do 60% nie więcej jednak niż...
Małżeństwo a konkubinat

Małżeństwo a konkubinat

Małżonkowie mogą wspólnie się rozliczać z dochodów, dziedziczyć czy też korzystać obowiązku płacenia alimentów. Konkubenci za to traktowani są przez większość instytucji jako osoby obce. Wspólne rozliczenie z podatku należy się jedynie małżonkom, konkubenci na taki...