Rodo a vat

Rodo a vat

Do wynagrodzenia, które administrator danych osobowych pobierze od ich właściciela, musi być doliczony podatek od towarów i usług – potwierdził dyrektor KIS. Pytanie zadała firma świadcząca różnego rodzaju usługi, m.in. telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, finansowe,...
RODO. Ochrona danych osobowych.

RODO. Ochrona danych osobowych.

Czym jest i kiedy zacznie obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE (RODO)? „RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w...
Kazus

Kazus

Kazus – przypadek będący przedmiotem rozstrzygnięcia, np. sądu, postępowania administracyjnego. Zagadnienie, problem prawny, którego rozwiązaniem zajmuje się powołany do tego organ, np. kazusem będzie całokształt okoliczności wraz z rozstrzygnięciem sprawy o...
Prawo spółdzielcze

Prawo spółdzielcze

Z uwagi na szczególną formę prawną spółdzielni prowadzenie jej spraw wymaga szerokiej wiedzy i kompetencji. Wieloletnie doświadczenie Prawników naszej Kancelarii w obsłudze spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych powoduje, że bez problemu rozwiązujemy...
Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Posiadamy praktykę w kompleksowym przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do powstania i działalności spółek. W ramach bieżącej pomocy prawnej dla spółek Prawnicy Kancelarii rozwiązują problemy prawne podmiotu zarówno te wewnętrzne, związane z pracownikami i związkami...